Hällristning L1970:6646 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.9x0.7 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 7älvkvarnar.Skeppen är 53-58 cm l, en av enkellinjetyp och en avdubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck, samtringavslutning på en stäv.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Två av dem ärsammanbundna av en 10 cm l ränna.Ristningen är belägen på NÖ-sluttning av häll.3 m SV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.2x0.1 m (NÖ-SV), bestående av 6älvkvarnar. De är 3-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Belägen påliten hälltopp. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 18 N om åkerkant vid ny väg, 87 m ÖSÖ om tomthörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.413572
Longitud: 11.315661
Lämnings-ID: L1970:6646
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 708:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6646