Hällristning L1970:6519 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,65 x 1,4 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 skeppsfigur, 15 människofigurer, 1 uthuggen cirkefigur, 8 obestämbara figurer och 3 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 31 cm långt, dubbellinjigt med bemanningsstreck. Människofigurerna är 9-41 cm långa, varav tre har runda skivformade kroppar och nio har raktangulärara medan tre har endast prickhuggna kroppar. Fem har fallos och sju har svärd. Den cirkelformade figuren är en helt uthuggen skiva 4,5 cm diam. De obestämbara fragmenten är 2-6 cm långa. Älvkvarnarna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,8 cm djupa. Belägen på kraftigt VNV-sluttande häll under svagt klippöverhäng. Anmälan om nyfynd i samband med dokumentation 2003, av Vitlycke museum."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kraftigt VNV-sluttande häll med överhäng."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m ÖSÖ om cykelbana på en punkt 68 m N om infartsväg till fastighet. "
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.412711
Longitud: 11.337636
Lämnings-ID: L1970:6519
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 755:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6519