Hällristning L1970:5329 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.3x2.4 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 7fragment och 22 älvkvarnar.Skeppen är 29-118 cm l. Fyra skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanningsstreck. Ett skepp är av dubbellinjetyp utanbemanningsstreck och ett är helt uthugget med bemanningsstreck.Fragmenten är 7-46 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5 cm dj. En älvkvarn är huggeni en spricka.Ristningen belägen på SV-sluttande hällavsats med vattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna.2.7 m ÖSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.2x0.1 m (SV-NÖ), bestående av 1 människofigur,16 cm l av streckgubbetyp och i adorantställning.Ristningen belägen i SV-sluttande hällränna.Foto i inventeringshandlingarna.6 m NÖ om nr 2 är3) Hällristning, 0.4x0.3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1människofigur och 1 älvkvarn.Människofiguren är 29 cm l, helt uthuggen kropp iadorantställning och med stora händer och fallos.Älvkvarnen saknar beskrivning.Foto av människofiguren i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moräntäkt berghäll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 30 m VSV om tomthörn och 34 m SSÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.395932
Longitud: 11.337175
Lämnings-ID: L1970:5329
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 50:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5329