Hällristning L1970:5328 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.6x3.4 m (ÖNÖ-VSV, bestående av 23 skepp, 12människofigurer, 1 djurfigur, 2 ringfigurer, 1 korsfigur, 1obestämbar figur, 11 fragment, 1 ränna och 104 älvkvarnar.Skeppen är 18-80 cm l. Sjutton skepp är av enkellinjetyp, varavelva med bemanningsstreck. Ett av dessa har "ankare". Fyra skeppär av dubbellinjetyp, samtliga med bemanningsstreck, varav etthar spantstreck. Två skepp är helt uthuggna, varav ett medbemanningsstreck. Två av skeppen har ena stäven avslutad i enring.Människofigurerna är 13-31 cm l. Sju av dom har helt uthuggenkropp, varav tre är runda. Fem är av "streckgubbetyp". Fyramänniskofigurer står i ett skepp.Djurfiguren är 29 cm l, fyrbent med streckkropp.Ringfigurerna består av ett ringkors, 16 cm diam och enenkelring, 29 cm diam.Korsfiguren är 16x14 cm och har en älvkvarn i mitten.Den obestämbara figuren är x cm och liknar en stege.Fragmenten är 4-20 cm l.Av älvkvarnarna är 103 runda, 2-7 cm diam och 0.5-2 cm dj. En äravlång, 7x3 cm oxh 0.5 cm dj.Scen: Två människofigurer bildar ett "bröllopspar".Hällen är delvis kraftigt vittradRistningen belägen på avsats och SÖ-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VNV om åkerkant, räknat från en punkt 25 m SV om ett iåkermark utskjutande skogsmarkshörn och 8 m VNV om en punkt 40 mNNÖ om stenbro över en bäck."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.419524
Longitud: 11.332439
Lämnings-ID: L1970:5328
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5328