Hällristning L1970:5188 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.8x0.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1människofigur och 3 älvkvarnar.Människofiguren är 19 cm l, helt uthuggen kropp och fallos.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på 5-10 graders VSV-sluttande häll ivattenrinning.Foto över tidigare beskrivning i inventeringshandlingarna.11 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 0.3x0.3 m (N-S), bestående av 1 ringfigur, 26 cmdiam. Fragmentarisk och vittrad.Ristningen belägen på VSV-sluttande häll i vattenrinning.11 m V om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-8 cm diam och 0.5-2 cm dj. Belägna påV-sluttande häll.7 m NV om nr 3 är4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på hällkant mot NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 15 m VSV om tomtgräns och 18 m N om RAÄ-nr 50:1."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396137
Longitud: 11.337145
Lämnings-ID: L1970:5188
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5188