Hällristning L1970:5149 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.3x1.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 5älvkvarnar.Skeppet är 76 cm l.Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen är grovt huggen och starkt sliten.Ristningen belägen på 15-20 graders Ö-sluttande häll.Foto över ristningen i inventeringshandlingarna.4 m NNÖ om skeppet är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis jordtäkt gårdsplan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5.5 m NÖ om SÖ hörnet av hönshus och 11 m SSÖ om stenbyggdkällare. 22 m NV om NV hörnet av ladugård och 4 m Ö om NÖ hörnetav hus."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.394772
Longitud: 11.320265
Lämnings-ID: L1970:5149
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 45:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5149