Hällristning L1970:5107 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.3x0.7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 1korsfigur, 1 fragment och 2 älvkvarnar.Skeppet är 59 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Korsfiguren är 9x6 cm.Fragmentet är 49 cm l.Älvkvarnarna är 5 cm diam och 1-1.5 cm dj.Ristningen belägen på 25-30 graders SSV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.2.1 m SSÖ om nr 1är2) Hällristning, 3.8x1.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1människofigur, 1 fragment och 9 älvkvarnar.Människofiguren är 35 cm l, helt uthuggen kropp med svärd ochnäbbhuvud.Fragmentet är 19 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNV från punkt där tre stengärdesgårdar möts och 15-16 m SÖom stenblock."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.423041
Longitud: 11.30842
Lämnings-ID: L1970:5107
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5107