Hällristning L1970:5081 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.2x3.1 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 16människofigurer, 9 djurfigurer, 2 vagnar, 1 obestämbar figur, 3fragment och 8 älvkvarnar.Skeppen är 23-320 cm l. Tre skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck, varav ett har spantstreck. Två skepp är avenkellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck. Det längstaskeppet har ring respektive spiralavslutning på stävarna, delvisbortvittrat. Detta skepp har också människoliknandebemanningsstreck med "huvudknoppar.Människofigurerna är 21-39 cm l, samtliga med helt uthuggenkropp. Fem har svärd, fem är falliska, en bär horn och fem ärvoltigörer.Djurfigurerna är 9-97 cm l, tre av dessa är ormar, varav två medspiralavslutning på kroppen. Sex djur är fyrbenta av linjetyp.Vagnarna är 39 cm l, 14 cm br och enhjuliga.Den obestämbara figuren är 16x8 cm.Fragmenten är 7-14 cm.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Scener: Tre människor står i det längsta skeppet. En människastår i ett annat skepp. Två av ormarna är motställda. Två av defyrbenta djuren är motställda och drar varsin vagn.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande delvis vattenöversilad häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"52 m NV om landsväg och 30 m VSV om en punkt där enstengärdesgård löper i riktning N-S. Upphör vid bergsfoten."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.423343
Longitud: 11.350936
Lämnings-ID: L1970:5081
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5081