Hällristning L1970:5050 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.8x1.7 m (SÖ-NV), bestående av 2 skepp, 1människofigur, 2 fragment och 18 älvkvarnar.Skeppen är 22-47 cm l. Ett av dubbellinjetyp utanbemanningsstreck och ett av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Människofiguren är 22 cm l med helt uthuggen kropp.Fragmenten är 12-23 cm l.Av älvkvarnarna är 16 runda, 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. 2 äravlånga, 7x4 cm och 1 cm dj.Ristningen belägen på plan häll mot SV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NNÖ om hörn av stengärdesgård och ÖNÖ om åkerkant. ÖSÖ omledningstolpe."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.417984
Longitud: 11.323073
Lämnings-ID: L1970:5050
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5050