Hällristning L1970:5038 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.8x0.3 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1älvkvarn.Skeppet är 70 cm l, dubbellinjigt med bågformig överbyggnad, 14respektive 24 cm l samt med nio bemanningstreck.Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är grunt huggen och något otydlig.Ristningen belägen på brant NNV-sluttning, tidvisvattenöversilad.Foto i inventeringshandlingarna.1.4 m SÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.4x0.3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp. Dessaär 16-24 cm l, två helt uthuggna med bemanningsstreck och en avenkellinjetyp.Ristningen belägen på brant NNV-sluttning, tidvis vattenöversilad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant avsats mot NV. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SÖ om markväg, 1.20 m över markytan och 26 m SSÖ omkraftledningsstolpe stående vid stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.419016
Longitud: 11.33807
Lämnings-ID: L1970:5038
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 8:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5038