Hällristning L1970:5012 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.4x2.4 m (SV-NÖ), bestående av 8 skepp, 4människor, 3 ringfigurer, 2 djurfigurer, 2 obestämbara figurer,12 fragment och 31 älvkvarnar.Skeppen är 28-89 cm l. Sju skepp är av enkellinjetyp, varav tremed bemanningsstreck. Ett skepp är av dubbellinjetyp.Människofigurerna är 21-39 cm l, alla med helt uthuggen kropp,varav tre med olika attribut, en med stora händer och näbbhuvud,en är lurblåsare.Ringfigurerna består av en enkelring, 18 cm diam, en dubbelring,11 cm diam och en oval ring, 16x10 cm.Djurfigurerna är 9-11 cm, tvåbenta. En har helt uthuggen kroppoch en med linjekropp.De obestämbara figurerna är 26-30 cm l och 14-17 cm br.Fragmenten är 2-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Ristningen belägen på SV-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (granskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NÖ om skogsväg (ÖSÖ-VNV)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422916
Longitud: 11.322016
Lämnings-ID: L1970:5012
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5012