Hällristning L1970:5002 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.5x1.7 (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 2människofigurer, 4 djurfigurer, 5 fragment och 19 älvkvarnar.Skeppet är 18 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Människofigurerna är 22-28 cm l, av streckgubbetyp, varav en medspjut, 21 cm l.Djurfigurerna är 23 cm l, fyrbenta och av strecktyp.Fragmenten är 10-17 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Ristningen belägen på SV-sluttande häll och delvis ivattenrinning.Foton i inventeringshandlingarna.9 m N om nr 1 är2) Hällristning, 0.3x0.3 m (NÖ-SV), bestående av 1 människofigur,30 cm l med helt uthuggen kropp, fallos, svärd och spjut som är27 cm l.Ristningen belägen på SV-sluttande häll med vattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna.6 m NV om nr 1 är3) Hällristning, 0.4x0.3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 1fragment.Skeppet är 38 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Fragmentet är 14 cm l.Ristningen belägen på SV-sluttande häll med vattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna.1.6 m NÖ om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, 0.3x0.1 m (N-S), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Belägen på SV-sluttande häll med vattenrinning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Buskbevuxen betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m VNV om det V av två stenblock, liggande på kalberget och 23m N om RAÄ-nr 48:2"
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396783
Longitud: 11.334583
Lämnings-ID: L1970:5002
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 46:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5002