Hällristning L1970:4962 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4.1x1.5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skepp, 4djurfigurer, 1 fotsula, 1 ringfigur, 6 fragment och 36älvkvarnar.Skeppen är 35-124 cm l av dubbellinjetyp, varav det längsta harbemanningsstreck.Djurfigurerna är 18-25 cm l och av strecklinjetyp. Två av dem ärtvåbenta och två är fyrbenta.Fotsulan är 23x8 cm, konturhuggen med dubbla sandalband.Ringfiguren är 13x7 cm och i form av en ögla kopplad till enälvkvarn.Fragmenten är 7-30 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Ristningen belägen på svagt Ö-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna.6 m ÖNÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.5x0.3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp.Skeppet är 50 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Grunthuggen.Ristningen belägen på NÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.Ca 0.8 m SV om nr 1 är3) Modern ristning, troligen föreställande en ryttare till häst. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart V om landsväg och 20 m VNV om stengärdesgård (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.418599
Longitud: 11.322118
Lämnings-ID: L1970:4962
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4962