Hällristning L1970:4934 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.5x1.6 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1människofigur, 1 obestämbar figur, 1 fragment och 12älvkvarnar.Människofiguren är 43 cm l med helt uthuggen kropp och fallos.Håller en rund skiva i ena handen.Den obestämbara figuren är 23x15 cm.Fragmentet är 12 cm l.Av älvkvarnarna är elva runda, 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Fråntvå av dessa utgår rännor, 7 cm l. En älvkvarn är avlång, 12x7cm och 1.5 cm dj.Ristningen belägen på VNV-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna.20 m ÖSÖ om nr 1är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på V-sluttande häll.9 m ÖSÖ om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 1.8x0.4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på hällkant mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SÖ om grind i stengärdesgård och 3 m S om markväg samt 18 mÖSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415119
Longitud: 11.318947
Lämnings-ID: L1970:4934
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 43:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4934