Hällristning L1970:4801 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.4x1.4 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 7 skepp, 2fotsulor, 2 korsfigurer, 4 obestämbara figurer, 8 fragment, 2uthuggna ytor och 11 älvkvarnar.Skeppen är 13-56 cm l. Sex skepp är av enkellinjetyp och ett avdubbellinjetyp.Fotsulorna är 21-24 cm l och 7-8 cm br, helt uthuggna ochparställda.Korsfigurerna är 11-21 cm l och 10 cm br.De obestämbara figurerna 7-23 cm l och 6-13 cm br.Fragmenten är 6-16 cm l.De uthuggna ytorna är 10-13 cm l och 4-8 cm br.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Tre av dessa är huggnai en spricka. Ristningen delvis svårtolkad pga vittring.Ristningen belägen på NNÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moräntäkt betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6m SV om stengärdesgård (NV-SÖ), invid åkerkant och 33 m VNV omstengärdesgårdshörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431261
Longitud: 11.315866
Lämnings-ID: L1970:4801
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4801