Hällristning L1970:4793 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.4x2.4 (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skepp, 10människofigurer, 4 obestämbara figurer, 8 fragment och 9älvkvarnar.Skeppen är 22-59 cm l. Ett skepp är helt uthugget. Fyra skepp ärav dubbellinjetyp med bemanningsstreck, varav två medspantstreck, ett av dessa har även lurblåsare. Tre skepp är avenkellinjetyp med bemanningsstreck.Människofigurerna är 16-135 cm, sex med ringkropp och fallos,varav fyra med mittpunkt och två med svärd. En är avstreckgubbetyp och tre har helt uthuggen kropp, varav en medsvärd.De obestämbara figurerna är 13-35 cm l och 5-22 cm br. En avdessa, ett fyrbent och femhövdat djur (?) står i ett skepp.Fragmenten är 5-15 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande bergplatå, hällen delvisbrandskadad.Foton i inventeringshandlingarna.3 m NÖ om nr 1 är2) Hällristning, 2.5x0.8 m (N-S), bestående av 6 skepp, 6fragment och 7 älvkvarnar.Skeppen är 22-42 cm l. Fem skepp är av enkellinjetyp, varav tremed bemanningsstreck, spantstreck och lurblåsare.Fragmenten är 5-19 cm l.Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.5 cm dj. Fyra av dem är belägna ien fyrkant.Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll.Foto över skeppet i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NV om åkerkant, på en punkt 90 m SV om stig."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397877
Longitud: 11.356054
Lämnings-ID: L1970:4793
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 75:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4793