Hällristning L1970:4785 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, (handsten) 80x60x20 cm, bestående av 1 skepp, 1handfigur och fyra fragment.Skeppet är 25 cm l, av dubbellinjetyp.Handfiguren är 52 cm l.Fragmenten består av fyra streck, 4-5 cm l.Stenen var vid besökstillfället upprest mot grunden på NÖ gavelntill bostadshuset på Rudebo.Ca 90 m NNV om nr 1 är2) Fyndplats för handstenen, strax invid och SV om impediment iåker. Den hittades av ägarna till fastigheten Sanneröd 1:6(N.Gärdet). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. Lösblock i trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m SÖ om SÖ kanten av ladugård och 4 m V om N kanten av häck."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40474
Longitud: 11.343417
Lämnings-ID: L1970:4785
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 250:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4785