Hällristning L1970:4759 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7.2x3.3 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 1människofigur, 8 vagnar, 11 fragment och 10 älvkvarnar.Skeppet är 76 cm l, av dubbellinjetyp.Människofiguren är 18 cm l, av strecktyp. Troligen inhuggen i sentid.Vagnarna är 22-99 cm l och 21-27 cm br. Samtliga är fyrhjuliga.Fyra av vagnarna är fragmentariska.Fragmenten är 3-18 cm, varav 7 bildar en rad.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5 cm dj. Två älvkvarnar ärtroligen sentida.Ristningen belägen på låg bergrygg.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m VSV om grindstolpe, invid kraftledningsstolpe, istengärdesgård (Ö-V) där markväg ansluter till mindre grusväg."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.410636
Longitud: 11.321254
Lämnings-ID: L1970:4759
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 215:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4759