Hällristning L1970:4748 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.7x1.1 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 7människofigurer 2 fragment och 1 älvkvarn.Skeppen är 21-53 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp utanbemanningsstreck och tre skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck, varav två med spantstreck.Människofigurerna är 11-30 cm l. Fem är av strecktyp, varav fyrastår på rad och är delvis sammanhuggna. En har helt uthuggenkrpp och en är konturhuggen.Fragmenten är 3 cm l.Älvkvarnen är 3 cm daim och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.2.6 m S om nr 1 är2) Hällristning, 2.7x1.2 m (SÖ-NV), bestående av 2 skepp, 3människofigurer, 1 djurfigur, 2 ringfigurer, 1 vagn, 1korsfigur, 1 fragment och 6 älvkvarnar.Skeppen är 27-48 cm l, av dubbellinjetyp, varav ett medbemanninggstreck och spantstreck.Människofigurerna är 48-62 cm l. Två är av strecktyp med storahänder och fallos, en har helt uthuggen kropp, stora händer ochsvärd.Djurfiguren är 16 cm l och fyrbent.Ringfigurerna är 17 och 24 cm diam. En med en spiral omgiven avtvå koncentriska ringar. En bestående av tre ofullständigakoncentriska ringar med ett "handtag", 12 cm l.Vagnen är 31x22 cm, tvåhjulig med antydan till ett dragdjur iform av fyra ben (?), 3 cm l.Korsfiguren är 10x12 cm.Fragmentet är 13 cm l.Älvkvarnarna är 1-3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 2 är 9 m VNV om åkerkant på en punkt 42 m SV om åkerhörn,delvis under trätrappa."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402223
Longitud: 11.359962
Lämnings-ID: L1970:4748
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 68:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4748