Hällristning L1970:4693 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.1x0.7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 3människofigurer, 6 fragment och 2 älvkvarnar.Skeppet är 29 cm l, av enkellinjetyp med bemanning.Människofigurerna är 7-9 cm l, av strecktyp och står i skeppet.Fragmenten är 5-31 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen i hällsvacka med vattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m V om åkerkant (NNV-SSÖ) och ca 60 m Ö om ladugårdsbyggnadsamt 5 m SV om telefonledningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415639
Longitud: 11.322828
Lämnings-ID: L1970:4693
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4693