Hällristning L1970:4689 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.3x0.9 m (SSV-NNÖ), bestående av 1 obestämbarfigur, 2 fragment, 1 ränna och 4 älvkvarnar.Den obestämbara figuren är 26x21 cm.Fragmenten är 14-18 cm.Av älvkvarnarna är tre runda, 2-4 cm diam och 0.5 cm dj. En äravlång 7x3 cm och 0.5 cm dj. Från en rund älvkvarn utgår en 4 cml ränna.Ristningen belägen på 10 graders SSV-sluttande hällavsats medvattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna.9 m NNV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på SSV-sluttande häll. Övertorvad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 11 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.393953
Longitud: 11.341711
Lämnings-ID: L1970:4689
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4689