Hällristning L1970:4650 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.8x1.6 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp och 15älvkvarnar.Skeppen är 35-66 cm l, samtliga av enkellinjetyp, varav fem medbemanningsstreck.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Hällristningen är belägen på SSÖ-sluttande vittrad häll.8 m V om nr 1 är2) sentida ristning, bestående av texten: TA 1912, med enomskriven ram. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart nedanför bergsbrant 4 m NÖ om stenbrott, 17 m N omåkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.424009
Longitud: 11.344021
Lämnings-ID: L1970:4650
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 669:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4650