Hällristning L1970:4647 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.6x1.8 m (Ö-V), bestående av 11 skepp, 6människofigurer, 1 djurfigur, 1 ringkors, 2 obestämbara figurer,2 fragment och 14 älvkvarnar.Skeppen är 19-28 cm l, två av dubbellinjetyp medbemanningsstreck, varav ett har spantstreck. Tre skepp är avenkellinjetyp med bemanningsstreck och sex helt uthuggna, varavfem med bemanningsstreck.Männniskofigurerna är 15-62 cm l. Två är konturhuggna, varav ettstår i ett skepp. Fyra är helt uthuggna, varav en voltigör iskepp, tre har svärd och fallos, varav en har en stor hand ochen stor fot (19x11 cm) samt lyfter ett skepp.Djurfiguren är 21 cm l, helt uthuggen och fyrbent.Ringkorset är 17x13 cm.De obestämbara figurerna är 10x6 och 18x33 cm.Fragmenten är 10-22 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-2 cm dj.Scener: Ett skepp med en voltigör och ett skepp med båglyftaresamt en eventuell tidelagsscen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart SSÖ om stenmur och 14 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400692
Longitud: 11.339089
Lämnings-ID: L1970:4647
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 718:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4647