Hällristning L1970:4634 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.2x1.1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 4 skepp, 2fragment, 1 ränna och 4 älvkvarnar.Skeppen är 40-69 cm l och av enkellinjetyp utanbemanningsstreck.Fragmenten är 9-10 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Från en älvkvarnutgår en 5 cm l ränna.Ristningen belägen på V-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.2.1 m ÖSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.9x0.4 m (N-S), bestående av 1 skepp, 2människofigurer och 1 älvkvarn.Skeppet är 27 cm l, helt uthugget och med bemanningsstreck.Människofigurerna är 10-29 cm l, en av streckgubbetyp, en medhelt uthuggen kropp, stora händer, fallos och svärd, stående iskeppetÄlvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på V-sluttande hällavsats.6 m N om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på plan hällyta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 15 m NNV om mur/tomthörn och 30 m SÖ om RAÄ-nr 65:1."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40326
Longitud: 11.357231
Lämnings-ID: L1970:4634
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4634