Hällristning L1970:4632 i Askum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:4632 i Askum
Foto av Hällristning L1970:4632 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.x0.7 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp 1människofigur, 1 spjut, 1 ring, 2 fragment och 6 älvkvarnar.Skeppet är 43 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Människofiguren är 38 cm l, av strecktyp hållande ett spjut, 38cm l.Ringen är 12 cm diam och med mittpunkt.Fragmenten är 20-22 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen i SSÖ-sluttande hällsvacka.Foto i inventeringshandlingarna.5 m ÖNÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.3 m (N-S), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Belägna på SÖ-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m VSV om om grind i stengärdesgård (NV-SÖ) och 17 m NV ombetesåker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40167
Longitud: 11.346543
Lämnings-ID: L1970:4632
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6df10126-8e0a-434c-a732-94c07364355d