Hällristning L1970:4603 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,30x2,75 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 17 människofigurer, 6 cirkelfigurer, 4 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 25-159 cm l, 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 5 avdubbellinjetyp, vara 3 med bemanningsstreck och 2 med knäböjande "paddlare". 4 av skeppen har spantstreck . Människofigurerna är 16-74 cm l, varav 2 stora män med fallos, svärd och yxor, och 15 "paddlare" på skepp. Cirkelfigurerna är 16-50 cm diam, 1 med åtta ekrar, fragmentarisk, 1 med mittpunkt och sex ekrar, 3 tredubbla ringar med flera ekrar och mittpunkt samt 1 figur med spiral i mitten, runt denna en ring samt ytterst en vindlande linje. Fragmenten är 9-19 cm l. Skålgroparna är 3,5-6,5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på mycket vittrad och exfoliationsskadad häll. (Raä dnr: 3.4.2-6485-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 3.5x3.3 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 17 människofigurer, 6 ringfigurer, 7 fragment och 5 älvkvarnar. Skeppen är 69-159 cm l, samtliga av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, fyra har spantstreck. Två av dessa har lurblåsare och två andra är bemannade med sju respektive åtta sittande människor med höja paddlar .Människofigurerna är 16-72 cm l. Av dessa är 15 paddlare i skepp. De två fristående människorna, 72 respektive 58 cm l, har helt uthuggen kropp och är utrustade med svärd, fallos och stora händer i adorantställning. De håller varandra i händerna. Ringfigurerna är 16-53 cm diam, och utgörs av ett ringkors, en enkelring, en dubbelring med mittpunkt, två tredubbla ringar med ekrar och mittpunkt samt en figur med spiral i mitten, runt denna en ring samt ytterst en vindlande linje. Fragmenten är 12-74 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-1 cm djup. Ristningen är belägen på krön och SSÖ-sluttning av häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om stenmur, 20 m SSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.414515
Longitud: 11.323127
Lämnings-ID: L1970:4603
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 697:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4603