Hällristning L1970:4543 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0.7 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 människofigur, 3ringfigurer, 1 obestämbar figur, 2 uthuggna ytor, 3 fragment och1 älvkvarn.Människofiguren är 30 cm l med helt uthuggen kropp och storahänder.Ringfigurerna är ovala, 12-16 cm l och 10 cm br. En har mittpunktoch 2 har utskott.Den obestämbara figuren är 45x24 cm.De uthuggna ytorna är 6-12 cm l och 2-5 cm br.Fragmenten är 16-24 cm l.Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på N-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NNV om stengärdesgård och 10 m SSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.4156
Longitud: 11.314254
Lämnings-ID: L1970:4543
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 435:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4543