Hällristning L1970:4529 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4.8x2.3 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 9människofigurer, 3 ringfigurer, 1 fotsula, 3 fragment och 6älvkvarnar.Skeppen är 38-67 cm l. Ett skepp är av enkellinjetyp utanbemanningsstreck och ett av dubbellinjetyp med bemmanninggstreckoch spantstreck.Människofigurerna är 15-33 cm, två med helt uthuggen kropp, sjumed strecklinjekropp, varav fen adoranter med "korshänder". Enav dessa står i ett skepp.Ringfigurerna är 16-23 cm diam, varav en är en enkelring påstativ, 19x9 cm och de två andra består av vardera tvåkoncentriska ringar med en älvkvarn som mittpunkt.Fotsulan är 22x11 cm och konturhuggen.Fragmenten är 7-23 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.3 m N om nr 1 är2) Hällristning, 1x07 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1människofigur och 1 nätfigur.Skeppen är 49-63 cm l, av enkellinjetyp, varav ett medbemanningsstreck.Människofiguren är 25 cm l av linjetyp och omgiven av ennätfigur, 63x34 cm.Ristningen belägen i V-sluttande hällsvacka.1.8 m V om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 3 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen i V-sluttande hällsvacka. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 26 m Ö om transformatorstolpe."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403425
Longitud: 11.356866
Lämnings-ID: L1970:4529
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 65:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4529