Hällristning L1970:4528 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.7x4.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 26 skepp, 10människofigurer, 4 djurfigurer 1 spjut, 1 ring, 21 fragment, 1ränna och 25 älvkvarnar.Skeppen är 21-146 cm l. Tio skepp är av enkellinjetyp, varav åttamed bemanningsstreck. Sexton skepp är av dubbellinjetyp, varavnio med bemanningsstreck, därav en med lurblåsare och två medspantstreck.Människofigurerna är 13-59 cm l, fyra av streckgubbetyp, varavtvå adoranter med händer och två stående i skepp. Fyra har heltuthuggen kropp, varav en med spjut, 59 cm l, två är paddlare iskepp och en är hornprydd. Två människofigurer är konturhuggna,varav en adorant med händer och fallos och en utan armar ochben.Djurfigurerna är 10-24 cm l, tre av linjetyp, varav två ärtvåbenta, därav ett i skepp, ett är fyrbent. En djurfigur harhelt uthuggen kropp och är tvåbent samt står i ett skepp.Fotsulorna är 23x8 cm, konturhuggna med tår.Ringen är 11 cm diam med en älvkvarn i mitten och en utgåendelinje, 26 cm l.Fragmenten är 7-101 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Från en älvkvarnutgår en 18 cm l ränna.Ristningen belägen på NNÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m SSÖ om körväg på en punkt 115 m Ö om korsning."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.392722
Longitud: 11.344854
Lämnings-ID: L1970:4528
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 60:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4528