Hällristning L1970:4512 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.1x0.4 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 djur, 5ringar, 1 obestämbar figur, 2 fragment och 9 älvkvarnar.Skeppen är 40-51 cm l av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Djuret är 12 cm l, tvåbent och av strecklinjetyp.Ringarna är 5-6 cm diam.Den obestämbara figuren är 9x7 cm.Fragmenten är 5-19 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är belägen på hällavsats mot V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om gränsmur, 4 m SV om gräbshörn, 30 m NNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.411992
Longitud: 11.333876
Lämnings-ID: L1970:4512
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 702:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4512