Hällristning L1970:4473 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.8x4.7 m (NÖ-SV), bestående av 13 skepp, 17människofigurer, 2 fotsulor, 1 dubbelspiral, 6 fragment, 2rännor och 11 älvkvarnar.Skeppen är 11-58 cm l. Ett skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck. Tolv skepp är av enkellinjetyp , varav tio medbemanningsstreck.Människofigurerna är 7-27 cm l, sex av streckgubbetyp, varav tvåadoranter med händer. Elva med helt uthuggen kropp, varav sjuadoranter med händer, en av dessa saknar ben.Fotsulorna är 27x12 respektive 26x12 cm, parställda ochkonturhuggna med dubbla respektive tredubbla sandalband.Dubbelspiralen är 53x12 cm.Fragmenten är 3-18 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Från två älvkvarnarutgår rännor, 6 och 12 cm l.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m V om stengärdesgård räknat från en punkt därstengärdesgården löper över berget (N-S till NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.399478
Longitud: 11.355905
Lämnings-ID: L1970:4473
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 74:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4473