Hällristning L1970:4452 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, 1.5x0.8 m (NNÖ-SSV), bestående av 7älvkvarnar. De är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.4 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 1.5x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människa, 1fotsula, 1 fragment och 7 älvkvarnar.Människan är 21 cm l med helt uthuggen kropp och hornprydd.Fotsulan är 28x12 cm och konturristad.Fragmentet är 15 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningarna är belägna på SSÖ-sluttande häll, delvisövertorvad.38 m NÖ om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.7x0.2 m (Ö-V), bestående av 3älvkvarnar. De är 3-7 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Ristningen ärbelägen på en utstickande hällrygg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och N-sluttning av häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"31 m Ö om åkerhörn, 9 m NNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.417163
Longitud: 11.345279
Lämnings-ID: L1970:4452
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 653:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4452