Hällristning L1970:4438 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn. De är 5 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på topp av uppstickande häll.3.5 m NÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn. De är 6 cm diamoch 1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.1.5 m ÖSÖ om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn. De är 4 cm diamoch 0.5 cm dj.32 m VNV om nr 1 är4) Hällristning, 1.2x0.8 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 14älvkvarnar.Skeppet är 47 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Ristningen är belägen på Ö-sluttande häll.36 m N om nr 4 är5) Älvkvarnsförekomst, 0.3x0.1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2älvkvarnar. De är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna påNNÖ-sluttning av hög hälltopp. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsudde i betesmark/ åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.427245
Longitud: 11.338833
Lämnings-ID: L1970:4438
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 666:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4438