Hällristning L1970:4413 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsliknande urgröpning i berghäll. På gamla ekonomiskakartan är här ett R.15 m Ö om nr 1 är2) Hällristning, 1.6x0.8 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 3fragment, 2 obestämbara figurer och 3 älvkvarnar.Skeppet är 48 cm l, av dubbellinjetyp.De fragmentariska figurerna är 10-18 cm l.De obestämbara figurerna är 24-30 cm l och 13-17 cm br.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll. Avtorvad och återtäkt.32 m N om nr 2 är3) Hällristning, 3.1x1.1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 6fragmentariska figurer och 6 älvkvarnar.Skeppen är 25-83 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp och femskepp av dubbellinjetyp. Fyra är helt uthuggna varav ett medbemanningsstreck.De fragmentariska figurerna är 9-15 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på NNV-sluttande häll. Avtorvad och återtäckt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 6.5 m SSV om SÖ kanten på bostadshus. Nr 2 är 2 m N om NÖhörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.418125
Longitud: 11.324231
Lämnings-ID: L1970:4413
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 201:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4413