Hällristning L1970:4402 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.1x1.9 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 1fotsula, 3 fragment och 9 älvkvarnar.Skeppen är 103 och 60 cm l, av dubbellinjetyp varav ett medspantstreck.Fotsulan är 30x12 cm och konturhuggen.Fragmenten är 30-39 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-2 cm dj. Ristningen ärkraftigt vittrad.Ristningen är belägen på ÖSÖ-sluttande häll.6 m SV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.5x0.1 m (Ö-V), bestående av 2älvkvarnarna. De är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägen på hällkant mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 13 m NNÖ om hörn, omedelbart S om nysprängd kant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.411086
Longitud: 11.331741
Lämnings-ID: L1970:4402
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 701:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4402