Hällristning L1970:4317 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5.9x4.7 m (NNÖ-VSV), bestående av 41 skepp, 5människofigurer, 3 djurfigurer, 3 fotsulor, 8 ringfigurer, 2obestämbara figurer, 11 fragment och 15 älvkvarnar.Skeppen är 20-140 cm l. Tjugofyra skepp är av enkellinjetyp,varav sexton med bemanningsstreck. Fyra skepp är avdubbellinjetyp, varav två med bemanningsstreck. Tretton skepp ärhelt uthuggna, varav tio med bemanningsstreck, av dessa har ettlurblåsare och en "klyka". Flera skepp har djurhuvudavslutningarpå stävarna.Människofigurerna är 12-120 cm l, en av streckgubbetyp iadorantställning med svärd och fallos. Två är konturhuggna iadorantställning med svärd, fallos, kraftiga vader och händer.Två har helt uthuggen kropp, varav en är båtlyftare.Djurfigurerna är 19-23 cm l, samtliga fyrbenta. Två är avlinjetyp och en med helt uthuggen kropp.Fotsulorna är 19-28 cm l och 11-13 cm br, konturhuggna, varav tvåmed sandalband.Ringfigurerna är 15-25 cm diam, varav fem ringkors, en spiral ochtvå enkelringar.De obestämbara figurerna är 38x29 cm och 14x4 cm st.Fragmenten är 7-28 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna.2.4 m Ö om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på S-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (hygge)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NÖ om skogstig."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.390592
Longitud: 11.346771
Lämnings-ID: L1970:4317
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4317