Hällristning L1970:4173 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.6x3.5 m (SV-NÖ), bestående av 1 skepp och 1älvkvarn.Skeppet är 58 cm l med sjutton bemanningsstreck. Vid skeppetsstävlinje är en järnsprint inslagen i berget, vilket skadatristningen något.Älvkvarnen är 3.5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen 3.5 cm underskeppets NÖ del.Ristningen relativt djupt huggen och belägen på avsats påSÖ-sluttande berghäll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m NNÖ om SV kanten av ladugård och 4 m S omkraftledningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.411999
Longitud: 11.325036
Lämnings-ID: L1970:4173
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 141:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4173