Hällristning L1970:4160 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.3x1.8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 1ringfigur, 3 fragment, 1 ränna och 23 älvkvarnar.Skeppen är 49-69 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp och två ärav dubbellinjetyp med spantstreck, därav ett medbemanningsstreck.Ringfiguren är 10 cm diam och består av en uthuggen platta.Fragmenten är 15-20 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-2.5 cm dj. Två avälvkvarnarna är sammanbundna med en 4 cm l ränna och två ärhuggna i en spricka.Ristningen belägen på topp och NÖ-sluttning av häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergrygg. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"33 m NV om grind i stengärdegård och 40 m NNV om väg, 12 m Ö omgammal åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.429536
Longitud: 11.309789
Lämnings-ID: L1970:4160
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 32:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4160