Hällristning L1970:4151 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.7x1.1 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1obestämbar figur och 2 älvkvarnar.Skeppen är 17-37 cm l, varav två längst ned på ristningsytan ärotydliga.Den obestämbara figuren är 11 cm l och troligen av senareursprung.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.4-0.6 cm dj.Ristningen belägen på av rinnande vatten brunfärgad brantbergvägg, som vetter mot S.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m N om landsväg och 3 m nedanför och SV om jättegryta."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.392734
Longitud: 11.317211
Lämnings-ID: L1970:4151
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 77:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4151