Hällristning L1970:4118 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.7x0.9 m (Ö-V), bestående av 5 djurfigurer, 6människofigurer, 1 dolk, 2 obestämbara figurer och 2älvkvarnar.Djurfigurerna är 11-32 cm l, varav ett är tvåbent och heltuthugget. Två är fyrbenta, därav ett av linjetyp och heltuthugget samt en orm och en fågel.Människofigurerna är 14-23 cm l, varav tre av strecktyp och tremed helt uthuggen kropp, varav en med svärd.Dolken är 28 cm l och vittrad.De obestämbara figurerna är 8-16 cm l och 6-7 cm br.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Scener: En av människofigurerna är sammankopplad med ett avdjuren.Belägen på brant S-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNÖ om V hörnet av åker och 7 m NV om åkerhörn samt 2 m Ö omstengärdesgård (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416483
Longitud: 11.321545
Lämnings-ID: L1970:4118
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4118