Hällristning L1970:4111 i Askum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:4111 i Askum
Foto av Hällristning L1970:4111 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.1x1.4 m (Ö-V), bestående av 4 skepp och 6älvkvarnar.Skeppen är 27-72 cm l. Två skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck, varav ett med spant. Två skepp är heltuthuggna, varav ett med bemanninsstreck.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på ÖNÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SSV om markväg och 9 m S om söndersprängd berghäll vidmarkväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40229
Longitud: 11.344516
Lämnings-ID: L1970:4111
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/16afcf7a-827c-4551-8a47-5ec25061a63d