Hällristning L1970:4060 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.8x0.3 m (NNV-SSÖ), bestående av 2människofigurer. Dessa är 17 respektive 26 cm l, av strecktyp,adoranter med händer.Ristningen belägen på SV-sluttande hällyta.Foto i inventeringshandlingarna.2.1 m Ö om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.5x0.4 m (Ö-V), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på SSV-sluttande häll.2.5 m NV om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.1 m (Ö-V), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 4 cm diam och 1-1.5 cm dj.Belägna på S-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 27 m N om RAÄ-nr 56 och 11.9 m ? om stenbrottskant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.394176
Longitud: 11.341816
Lämnings-ID: L1970:4060
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4060