Hällristning L1970:4033 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5.8x2.5 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 2 djur, 1fotsula, 2 fragment, och 72 älvkvarnar.Skeppen är 51-115 cm l, av enkellinjetyp, varav två medbemanningsstreck.Djurfigurerna är 30-60 cm, ett tvåbent och helt uthugget samt ettfyrbent av linjetyp.Fotsulan är 15x7 cm, helt uthuggen med en utgående linje, 6 cml.Fragmenten är 13-24 cm.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. 24 av dessa ärhuggna i en krokig linje.Ristningen belägen på Ö-sluttning av stor häll.1.9 m V om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.3 m (NV-SÖ), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.1.5 m S om nr 2 är3) Hällristning, 1.5x1.1 m (NÖ-SV), bestående av 2 fotsulor och 7älvkvarnar.Fotsulorna är 20-25 cm l och 9-11 cm br, konturhuggna med tår,varav en med sandalband.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på V kanten av stor häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NNV om brukningsväg och 32 m NNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40402
Longitud: 11.347471
Lämnings-ID: L1970:4033
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 428:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4033