Hällristning L1970:4013 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.3x0.2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1människofigur, 24 cm l med ringkropp, bågskytt (?) med svärd.Ristningen belägen på hällavsats mot SÖ.Foto i inventeringshandlingarna.9 m SSV om nr 1 är2) Hällristning, 0.7x0.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1plog.Skeppen är 28-63 cm l. Ett skepp är av dubbellinjetyp och ett avenkellinjetyp, båda med bemanningsstreck.Plogen är 21 cm l.Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll.Foto i inventeringhandlingarna.3 m V om nr 1 är3) Modern ristning, bestående av texten: 16/3 LL 1899.Belägen i svacka. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Fläckvis jordtäkt betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m VSV om hörn av stengärdesgård och 13 m NV om åkerkant, ca 13m NNV om västligaste hörnet av åker."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41808
Longitud: 11.322217
Lämnings-ID: L1970:4013
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 19:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4013