Hällristning L1970:4012 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.3x0.5 m (NV-SÖ), bestående av 1 ring, 2fragment och 2 älvkvarnar.Ringen är 10 cm diam.Fragmenten är 9-14 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägen på avsats och SÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.8 m S om nr 1 och 21 m N om tomthörn är2) Hällristning, 2.3x1 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 2 ringar, 8fragment och 9 älvkvarnar.Skeppen är 28-38 cm l. Tre skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanningsstreck. Tre skepp är av dubbellinjetyp utanbemanningsstreck.Ringarna är 10-17 cm diam, varav en med en älvkvarn i mitten.Fragmenten är 6-29 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis moräntäkt berghäll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSV om RAÄ-nr 46:1 och invid samt VSV om på berget liggandestenblock."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396508
Longitud: 11.334538
Lämnings-ID: L1970:4012
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 48:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4012