Hällristning L1970:4008 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,5x1,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 1 ringfigur, 1 fragment och 3 älvkvarnar. Skeppen är 40-72 cm l. Sju skepp är av enkellinjetyp, varav fyra med bemanningsstreck. Fyra skepp är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Ringfigurerna är 16x12 cm. Fragmentet är 16 cm l. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen belägen på NV-sluttande häll. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,6 m NV om stenbrottskant och 35 m NNV om landsväg på en punkt 90 m ÖNÖ om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.3911
Longitud: 11.306392
Lämnings-ID: L1970:4008
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 76:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4008