Hällristning L1967:8502 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällrsitning, 3,1x1,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 ringfigur, 1 rännfigur och 14 skålgropar. Skeppen är 58-92 cm l och av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Ringfiguren är 46 cm diam och består av 4 koncentriska ringar med 1 skålgrop som mittpunkt. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 2 av skålgroparna är sammanbundna med 1 ränna, 3 cm l. ristningen är kraftigt vittrad. Belägen på SSÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m NV om ushörn och 9 m NÖ om åkerhörn. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.464855
Longitud: 11.346751
Lämnings-ID: L1967:8502
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 854:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8502