Hällristning L1967:8155 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,75 m l (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 människofigurer och 1 skålgrop. Människofigurerna är 29-53 cm l, den ena med 2 ben och underkropp, den andra med ben och antropmorf överkropp. Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,3 cm dj, med två skaft, 2,5-5 cm l. Belägen på kraftigt ÖSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark (lövskog). "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 45 m SV om grusväg på en punkt 70 m från väg 171 (stegat). 17 m NV om åkerkant (betesmark. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.437112
Longitud: 11.421687
Lämnings-ID: L1967:8155
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 959:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8155