Hällristning L1967:8105 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4 x 0,8 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 6 skeppsfigurer, 3 obestämbara figurer och 2 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 26-135 cm långa, två är helt uthuggna med bemanningsstreck, två är dubbellinjiga med bemanningsstreck och två är enkellinjiga med bemanningsstreck. Två av skeppen är fragmentariska. De obestämbara figurerna, fragmenten, är 5-8 cm långa. Älvkvarnarna är 2,5-4 cm diam och 0,3 cm djupa. Belägen på kraftigt S-sluttande häll. Anmälan och beskrivning i samband med dokumentation 2003, av Vitlycke museum."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om infartsvägen till Stockebo på en punkt 38 m från infarten."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454287
Longitud: 11.436409
Lämnings-ID: L1967:8105
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 953:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8105