Hällristning L1967:8090 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x2,75 m (NV-SÖ), bestående av 10 skepp, 3 djurfigurer, 1 obestämbar figur, 8 fragment och 11 skålgropar. Skeppen är 37-146 cm l, varav ett mycket fragmentariskt. 1 är helhugget med bemanning; 7 är av dubbellinjetyp, varav 6 har bemanning; 2 är av enkellinjetyp, varav 1 har bemanning. Djurfigurerna är 12-33 cm l, varav 1 fragmentariskt, fyrbenat, varav 1 med fallos. Den obestämbara figuren är 26x21 cm. Fragmenten är 6-30 cm l. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Hällytan är mycket vittrad. I övre delen är stora avspjälkningar med bompartierStora mineralförluseter. Troligen har fler figurer funnits på hällen. Vittringen är mycket aktiv. 7,3 m ÖSÖ om ristningsytan är sentida ristning i form av ett skepp. 8 m (?) VSV om ristningsytan är sentida ristning med bl.a. skepp, årtalet 1919 samt texten AXEL VERNER RÖDENE. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På åkerholme, 2,8 m NÖ om åkerholmens högsta punkt. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430149
Longitud: 11.420526
Lämnings-ID: L1967:8090
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 943:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8090